Algemene Voorwaarden


Allergenenkaart.com - een initiatief van FoodDESK BVBA - biedt een platform waarop horecagelegenheden en aanverwante zaken hun menu’s en allergeneninformatie ter kennis kunnen brengen van het publiek. Allergenenkaart.com is niet verantwoordelijk voor de mogelijke onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens vermeld op haar website, die door derden worden verstrekt en waarover zij geen controle heeft.

Allergenenkaart.come is evenmin verantwoordelijk voor de verwerking van de aangeleverde gegevens, waarbij – ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed – onnauwkeurigheden, vergissingen en fouten niet uit te sluiten zijn. Het wordt de gebruikers van de website ten stelligste aangeraden om de correctheid van de aangeboden informatie te verifiëren voorafgaand aan een voorgenomen consumptie of enig ander gebruik hiervan, des te meer wanneer er zich gezondheidsrisico’s kunnen voordoen.

Allergenenkaart.com staat er niet voor in dat de verstrekte gegevens beantwoorden aan het doel waarvoor ze door de gebruikers van de website geraadpleegd worden. Allergenenkaart.com behoudt zich het recht voor om de gegevens die via haar website worden verstrekt te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling of vermelding en zonder voorafgaande verwittiging. Hetzelfde geldt voor haar algemene voorwaarden.

Allergenenkaart.com sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor elke mogelijke directe of indirecte schade die zou worden geleden zowel door het gebruik van de website als door de onmogelijkheid om de website te raadplegen evenals voor welke schade dan ook die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Volg ons!